Football Zajedno 2017-2019

Od 2006. godine fairplay-VIDC realizovao je u kooperaciji sa Balkan Alpe Adria Projektom (BAAP) mnogobrojne projekte kako bi se prevazišli nacionalizam, etnocentrizam i rasizam na Balkanu. Projekti su podržani od strane fondacije Kralj Boduen, UEFE i lokalnih fudbaskih saveza. Nakon uspešnog pokretanja kampanje Fudbal sjedinjuje Alpe, Jadran i Balkan 2006. –2009. od strane Balkan Alpe Adria Projekta – BAAP, Fairplay-VIDC, evropske mreže FARE – Fudbalom protiv rasizma u Evropi, fondacije Kralj Boduen i različitih regionalnih i međunarodnih partnera, sprovedene su aktivnosti poput međunarnodnog omladinskog turnira na Balkanu Balkaniada, Radionice – fudbal sjedinjuje, aktivnosti protiv rasizma i međunarodni FairPlay omladinski turnir Beč u susret Balkanu od juna 2009. do decembra 2012.

Glavni cilj svih naših aktivnosti jeste da se mladima pošalje poruka protiv rasizma i nacionalizma u oblasti sporta, kao i da se u budućnosti probudi međunarodni dijalog sa zemljama Zapadnog Balkana i jača struktura mreže u regionu sa ciljem razvoja međunarodne konstruktivne razmjene.