Aktivizam

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH je naročito ponosna na našu mrežu aktivista koju čine mladi ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. Naši aktivisti daju svoj doprinos u uličnim akcijama memorijalizacije pa tako naši aktivisti svake godine obilježavaju bitne datume iz historije BiH i Evrope kao i datume koji se vežu za stradanja iz prethodnog rata.

Pored memorijalizacije, lokalni tim aktivista Sarajevo tokom aktivističkih sastanaka donosi nove projektne i programske ideje kroz koje jačaju vlastiti kapacitet osmišljavanja i implementiranja projekata kao vida omladinskog aktivizma.